ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างฯ/การจัดหาพัสดุ
ประกาศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ การจัดซื้อจัดจ้างฯ/การจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 287.63 KB
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 148.21 KB
ประกาศบนเว็บไซต์การจัดซื้อจัดจ้างฯหรือการจัดหาพัสดุ