การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการด้านการพัฒนาบุคลากร และการสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 64.63 KB
โครงการพัฒนาบุคลากร ปีงบฯ 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 260.09 KB
รายงานการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากร รร.ศช. ปีงบประมาณ2565

❈ รายงานการพัฒนาตนเอง รร ศช ประจำเดือน เมษายน 2565
❈ 
รายงานการพัฒนาตนเอง รร ศช ประจำเดือน มีนาคม 2565
❈ 
รายงานการพัฒนาตนเอง รร ศช ประจำเดือน มิถุนายน 2565 
❈ รายงานการพัฒนาตนเอง รร ศช ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
❈ 
รายงานการพัฒนาตนเอง รร ศช ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
❈ 
รายงานการพัฒนาตนเอง รร ศช ประจำเดือน กรกฎาคม 2565