ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
97 หมู่ 6   ตำบลคลองตาล  อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120
เบอร์โทรศัพท์ 055682538
แผนที่ตั้ง