ข่าวประชาสัมพันธ์

                 enlightened งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

                        http://www.ssr.ac.th/news_2752_1