แผนดำเนินงานประจำปี

แสดงทั้งหมด :: แผนปฎิบัติการ การดำเนินงานโครงการปีการศึกษา 2563

 

1. หน้าปก

2 คำนำ

Adobe Acrobat Document 2 คำนำ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 70.01 KB

3. สารบัญ

Adobe Acrobat Document 3 สารบัญ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 80.06 KB
4. ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
Adobe Acrobat Document 4.ตอนที่ 1   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 799.52 KB

5. ตอนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษา

Adobe Acrobat Document 5 ตอนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 303.37 KB

6. ตอนที่ 3 กรอบยุทธศาสตร์

Adobe Acrobat Document 6. กรอบยุทธศาสตร์   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 200.06 KB

7. ตอนที่ 4 แผนปฎิบัติการประจำปี

Adobe Acrobat Document 7. แผนปฎิบัติการประจำปี   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 342.45 KB