แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  • โครงสร้างและการจัดสรรเงิน 2560

Adobe Acrobat Document โครงสร้างและการจัดสรรเงิน 2560   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 115.66 KB
  • โครงสร้างและการจัดสรรเงิน 2561

Adobe Acrobat Document โครงสร้างและการจัดสรรเงิน 2561   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 156.5 KB
  • โครงสร้างและการจัดสรรเงิน 2562

Adobe Acrobat Document โครงสร้างและการจัดสรรเงิน 2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 181.82 KB
  • โครงสร้างและการจัดสรรเงิน 2563

Adobe Acrobat Document โครงสร้างและการจัดสรรเงิน 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 153.34 KB