หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์และการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย

Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.61 MB

หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครู

Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครู   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.18 MB

หลักเกณฑ์การย้ายกรณีพิเศษ

คำร้องขอย้าย

Adobe Acrobat Document คำร้องขอย้าย   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 189.72 KB

การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

Adobe Acrobat Document การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศสึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 107.48 KB

การวางแผนอัตรากำลัง

Adobe Acrobat Document การวางแผนอัตรากำลัง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 875.43 KB