การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 
Adobe Acrobat Document การเสริมสร้างวัฒนาธรรมองค์กร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 108.21 KB

ภาพกิจกรรมที่เสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร

enlightened กิจกรรมต่างๆ คลิก 

           กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะ เปลี่ยนขยะให้เป็นทุน

           โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ