ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ภายในโรงอาหาร โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ (อ่าน 102) 05 ม.ค. 66
ประกาศปรับราคาอาหารในโรงอาหาร โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ (อ่าน 90) 31 ธ.ค. 65
ประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ภายในโรงอาหารโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ประจำปี 65 (เพิ่มเติม) (อ่าน 108) 16 ธ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบการประกอบอาหาร เพื่อคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ภายในโรงอาหาร (อ่าน 101) 13 ธ.ค. 65
ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ภายในโรงอาหาร โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ (อ่าน 160) 07 ธ.ค. 65
ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 334) 21 ต.ค. 65
ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 359) 21 ต.ค. 65
ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 353) 21 ต.ค. 65
ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 367) 21 ต.ค. 65
ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 453) 21 ต.ค. 65
ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 289) 21 ต.ค. 65
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน (อ่าน 362) 31 ส.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และข้อเขียน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายบริหารงบประมาณ (อ่าน 440) 26 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ (อ่าน 227) 25 ส.ค. 65
ประกาศผู้มีสิทธิ์ยื่นซองประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ (อ่าน 216) 23 ส.ค. 65
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายบริหารงบประมาณ (อ่าน 266) 11 ส.ค. 65
ประกาศโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 208) 11 ส.ค. 65
ประกาศโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ เรื่องการยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น 10 ลำดับแรก (อ่าน 326) 23 มิ.ย. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (เอกพลศึกษา) (อ่าน 425) 19 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผูํมีสิทธิ์สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ (อ่าน 352) 14 พ.ค. 65
ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 575) 06 พ.ค. 65
ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 706) 06 พ.ค. 65
ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 596) 06 พ.ค. 65
ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 653) 06 พ.ค. 65
ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 620) 06 พ.ค. 65
ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 502) 06 พ.ค. 65
ประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ภายในโรงอาหาร โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) (อ่าน 238) 05 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบการประกอบอาหาร เพื่อคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ภายในโรงอาหาร (เพิ่มเติม) (อ่าน 282) 02 พ.ค. 65
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 2218) 01 พ.ค. 65
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1035) 01 พ.ค. 65
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 949) 01 พ.ค. 65
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1146) 01 พ.ค. 65
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 892) 01 พ.ค. 65
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 765) 01 พ.ค. 65
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอก พลศึกษา (อ่าน 298) 25 เม.ย. 65
ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายอาหาร และอาหารว่าง ภายในโรงอาหารโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ปี 2565 (เพิ่มเติม) (อ่าน 413) 25 เม.ย. 65
ประกาศ เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2565 (อ่าน 244) 07 เม.ย. 65
ประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ภายในโรงอาหาร โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 494) 25 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบการประกอบอาหาร เพื่อคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ภายในโรงอาหาร (อ่าน 324) 24 มี.ค. 65
ประกาศเรื่อง เพิ่มเติมเงื่อนไขการรับสมัครผู้จำหน่ายอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่มภายในโรงอาหาร โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 433) 24 มี.ค. 65
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับชั้นม.4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1480) 23 มี.ค. 65
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับชั้นม.1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1446) 22 มี.ค. 65
ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ภายในโรงอาหาร โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 431) 19 มี.ค. 65
สื่อความรู้เกี่ยวกับสถานศึกษาปลอดภัย ( สื่อความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงาน ) (อ่าน 363) 11 มี.ค. 65
ประกาศศรีสำโรงชนูปถัมภ์ เรื่อง การรับนักเรียนม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 412) 11 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ เรื่อง นโยบายสถานศึกษาปลอดภัย ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 365) 07 มี.ค. 65
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทนักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม (อ่าน 1015) 07 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์เรื่อง นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 737) 31 ม.ค. 65
เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองเพื่อให้นักเรียนฉีดวัคซีน (อ่าน 658) 08 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ เรื่องแนวปฏิบัติของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2563 ที่ไม่จบการศึกษา (อ่าน 564) 04 พ.ย. 64