ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายอาหาร และอาหารว่าง ภายในโรงอาหารโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ปี 2566 (เพิ่มเติม) (อ่าน 71) 23 พ.ค. 66
ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 162) 08 พ.ค. 66
ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 137) 08 พ.ค. 66
ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 158) 08 พ.ค. 66
ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 127) 08 พ.ค. 66
ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 144) 08 พ.ค. 66
ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 214) 08 พ.ค. 66
รายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 9) 02 พ.ค. 66
ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรต์นักรเียนที่มีผลคะแนน O-NET สูงที่สุดระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 223) 02 เม.ย. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ภาษาจีน) (อ่าน 167) 30 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ภาษาจีน) (อ่าน 162) 25 มี.ค. 66
ประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ภายในโรงอาหารโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ประจำปี 2566 (อ่าน 202) 24 มี.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประมูลร้านค้าสสวัสดิากรโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ (อ่าน 148) 21 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 354) 20 มี.ค. 66
ประกาศ ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง(เอกภาษาจีน) (อ่าน 153) 20 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบการประกอบอาหาร เพื่อคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ภายในโรงอาหาร ปี 66 (อ่าน 192) 16 มี.ค. 66
ประกาศผู้มีสิทธิ์ยื่นซองประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ประจำปี 2566 (อ่าน 128) 16 มี.ค. 66
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ครูต่างชาติ) (อ่าน 107) 15 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) (อ่าน 111) 14 มี.ค. 66
ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายอาหาร และอาหารว่าง ภายในโรงอาหารโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ปี 2566 (อ่าน 158) 09 มี.ค. 66
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน (อ่าน 118) 03 มี.ค. 66
ประกาศรับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษ (ครูชาวต่างชาติ) ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 315) 28 ก.พ. 66
ประกาศโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 138) 28 ก.พ. 66
ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ภายในโรงอาหาร โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ (อ่าน 270) 05 ม.ค. 66
ประกาศปรับราคาอาหารในโรงอาหาร โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ (อ่าน 211) 31 ธ.ค. 65
ประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ภายในโรงอาหารโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ประจำปี 65 (เพิ่มเติม) (อ่าน 230) 16 ธ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบการประกอบอาหาร เพื่อคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ภายในโรงอาหาร (อ่าน 223) 13 ธ.ค. 65
ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ภายในโรงอาหาร โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ (อ่าน 335) 07 ธ.ค. 65
ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 517) 21 ต.ค. 65
ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 509) 21 ต.ค. 65
ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 492) 21 ต.ค. 65
ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 609) 21 ต.ค. 65
ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 618) 21 ต.ค. 65
ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 412) 21 ต.ค. 65
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน (อ่าน 469) 31 ส.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และข้อเขียน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายบริหารงบประมาณ (อ่าน 664) 26 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ (อ่าน 314) 25 ส.ค. 65
ประกาศผู้มีสิทธิ์ยื่นซองประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ (อ่าน 307) 23 ส.ค. 65
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายบริหารงบประมาณ (อ่าน 354) 11 ส.ค. 65
ประกาศโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 296) 11 ส.ค. 65
ประกาศโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ เรื่องการยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น 10 ลำดับแรก (อ่าน 420) 23 มิ.ย. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (เอกพลศึกษา) (อ่าน 521) 19 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผูํมีสิทธิ์สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ (อ่าน 447) 14 พ.ค. 65
ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 706) 06 พ.ค. 65
ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 807) 06 พ.ค. 65
ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 697) 06 พ.ค. 65
ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 756) 06 พ.ค. 65
ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 723) 06 พ.ค. 65
ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 598) 06 พ.ค. 65
ประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ภายในโรงอาหาร โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) (อ่าน 310) 05 พ.ค. 65