เผยแพร่ผลงาน แม่ไม้มวยไทย
ท่าที่ ๑ สลับฟันปลา (รับวงนอก) วาดภาพโดย นางสาวสุฑามาศ แย้มเขนง นักเรียน ม.5/1 (อ่าน 164) 06 มี.ค. 60
ท่าที่ ๒ ปักษาแหวกรัง (รับวงใน) วาดภาพโดย นางสาวสุฑามาศ แย้มเขนง นักเรียน ม.5/1 (อ่าน 134) 06 มี.ค. 60
ท่าที่ ๓ ชวาซัดหอก (ศอกวงนอก) วาดภาพโดย นางสาวสุฑามาศ แย้มเขนง นักเรียน ม.5/1 (อ่าน 135) 06 มี.ค. 60
ท่าที่ ๔ อิเหนาแทงกฤช (ศอกวงใน) วาดภาพโดย นางสาวสุฑามาศ แย้มเขนง นักเรียน ม.5/1 (อ่าน 122) 06 มี.ค. 60
ท่าที่ ๕ ยกเขาพระสุเมรุ วาดภาพโดย นางสาวสุฑามาศ แย้มเขนง นักเรียน ม.5/1 (อ่าน 129) 06 มี.ค. 60
ท่าที่ ๖ ตาเถรค้ำฟัก วาดภาพโดย นางสาวสุฑามาศ แย้มเขนง นักเรียน ม.5/1 (อ่าน 123) 06 มี.ค. 60
ท่าที่ ๗ มอญยันหลัก (รับต่อยด้วยถีบ) วาดภาพโดย นางสาวสุฑามาศ แย้มเขนง นักเรียน ม.5/1 (อ่าน 125) 06 มี.ค. 60
ท่าที่ ๘ ปักลูกทอย (รับเตะด้วยศอก) วาดภาพโดย นางสาวสุฑามาศ แย้มเขนง นักเรียน ม.5/1 (อ่าน 118) 06 มี.ค. 60
ท่าที่ ๙ จระเข้ฟาดหาง (รับต่อยด้วยเตะ) วาดภาพโดย นางสาวสุฑามาศ แย้มเขนง นักเรียน ม.5/1 (อ่าน 119) 06 มี.ค. 60
ท่าที่ ๑๐ หักงวงไอยรา (ถองโคนขา) วาดภาพโดย นางสาวสุฑามาศ แย้มเขนง นักเรียน ม.5/1 (อ่าน 118) 06 มี.ค. 60
ท่าที่ ๑๑ นาคาบิดหาง (บิดขาจับตีเข่าที่น่อง) วาดภาพโดย นางสาวสุฑามาศ แย้มเขนง นักเรียน ม.5/1 (อ่าน 72) 06 มี.ค. 60
ท่าที่ ๑๒ วิรุณหกกลับ (รับเตะด้วยถีบ) วาดภาพโดย นางสาวสุฑามาศ แย้มเขนง นักเรียน ม.5/1 (อ่าน 69) 06 มี.ค. 60
ท่าที่ ๑๓ ดับชวาลา (ปิดหมัดต่อยตอบ) วาดภาพโดย นางสาวสุฑามาศ แย้มเขนง นักเรียน ม.5/1 (อ่าน 81) 06 มี.ค. 60
ท่าที่ ๑๔ ขุนยักษ์จับลิง วาดภาพโดย นางสาวสุฑามาศ แย้มเขนง นักเรียน ม.5/1 (อ่าน 80) 06 มี.ค. 60
ท่าที่ ๑๕ หักคอเอราวัณ (โน้มคอตีเข่า) วาดภาพโดย นางสาวสุฑามาศ แย้มเขนง นักเรียน ม.5/1 (อ่าน 79) 06 มี.ค. 60
สุขศึกษา ฉบับที่4 (อ่าน 466) 15 มี.ค. 59
สุขศึกษา ฉบับที่3 (อ่าน 368) 15 มี.ค. 59
พลศึกษา ฉบับที่2 (อ่าน 330) 12 มี.ค. 59
พลศึกษา ฉบับที่1 (อ่าน 382) 12 มี.ค. 59