Obecline
Obecline
รวมคลิปโรงเรียน
เอกสาร คู่มือ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ลิ้งค์น่าสนใจ

แบบพิมพ์ฝ่ายต่าง ๆ
รวมเชื่อมโยง
TEPE ONLINE
E MONEY
DLIT
ผลงานของนักเรียน
"เยาวชนไทย ไปโอลิมปิก"ทีมชาย ชนะเลิศอันดับ1 รุ่นอายุ 15 ปี (อ่าน 80) 30 ม.ค. 60
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 นวัตกรรมพลังงานเพื่อโลกสีเขียวปีที่ 10 เขตภาคเหนือ (อ่าน 180) 02 พ.ย. 59
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง การประโครงงานวิทยาศาสตร์ STEM ศึกษา ชั้น ม.ต้น ภาคเหนือตอนล่าง (อ่าน 192) 18 ต.ค. 59
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.ต้น (อ่าน 238) 18 ต.ค. 59
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ระดับชั (อ่าน 109) 18 ต.ค. 59
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทกายภาพ ระดับชั้น ม.ต้น (อ่าน 101) 18 ต.ค. 59
รางวัลชนะเลิศประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทกายภาพ ระดับชั้น ม.ต้นสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2559 มห (อ่าน 70) 18 ต.ค. 59
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดโครงงานด้านธรรมชาติวิทยา ประเทศไทย 2559 (อพวช.) (อ่าน 88) 17 ต.ค. 59
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดโครงงาน (อ่าน 103) 17 ต.ค. 59
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภททุ่มน้ำหนักหญิง กีฬาเยาวชนแห่งชาติ กว๊านพะเยาเกมส์ (อ่าน 107) 14 ต.ค. 59
รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ด้านธรรมชาติวิทยา ระดับเขตที่ 1 ภาคเหนือ (อ่าน 286) 27 มิ.ย. 59
เหรียญทอง การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม. 4 - ม. 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ (อ่าน 648) 03 ก.พ. 59
เหรียญทอง การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม. 1 - ม. 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ (อ่าน 584) 03 ก.พ. 59
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งและเพลงพระราชนิพนธ์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ (อ่าน 386) 03 ก.พ. 59
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ (อ่าน 343) 03 ก.พ. 59
เหรียญเงินกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย (อ่าน 408) 25 ม.ค. 59