รวมคลิปโรงเรียน
เอกสาร คู่มือ
ลิ้งค์น่าสนใจ
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย 055-613-951
2 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ คลองตาล ศรีสำโรง 055682538
3 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม บ้านไร่ ศรีสำโรง 055-685011
4 โรงเรียนวังทองวิทยา วังทอง ศรีสำโรง 055-641606
5 โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม คลองกระจง สวรรคโลก 055-911200
6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย 0-5561-1786
7 โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม บ้านสวน เมืองสุโขทัย 055699403
8 โรงเรียนลิไทพิทยาคม เมืองเก่า เมืองสุโขทัย 055-697087