Obecline
Obecline
รวมคลิปโรงเรียน
เอกสาร คู่มือ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ลิ้งค์น่าสนใจ

แบบพิมพ์ฝ่ายต่าง ๆ
รวมเชื่อมโยง
TEPE ONLINE
E MONEY
DLIT
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย 055-613-951
2 โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย 055911508
3 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ คลองตาล ศรีสำโรง 055628538
4 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม บ้านไร่ ศรีสำโรง 055-685011
5 โรงเรียนวังทองวิทยา วังทอง ศรีสำโรง 055-641606
6 โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม คลองกระจง สวรรคโลก 055-911200
7 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย 0-5561-1786
8 โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม บ้านสวน เมืองสุโขทัย 055699403
9 โรงเรียนลิไทพิทยาคม เมืองเก่า เมืองสุโขทัย 055-697087