ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
04 มี.ค. 59 ถึง 07 มี.ค. 59 การอบรมศึกษาดูงานการพัฒนาโรงเรยนมาตรฐานสากล
29 ก.พ. 59 ถึง 02 มี.ค. 59 สอบปลายภาคเรียน
27 ก.พ. 59 ติว GAT รอบ 2 นักเรียน ม 5 6
26 ก.พ. 59 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา2558
25 ก.พ. 59 ถึง 26 ก.พ. 59 กิจกรรมออกแนะแนวโรงเรียนเขตพื้นที่บริการ
โรงเรียนเขตพื้นที่บริการ ฝ่ายวิชาการ งานแนะแนว
23 ก.พ. 59 ถึง 24 ก.พ. 59 การเรียนติว GAT มัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6
ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ์ ฝ่ายวิชการ
12 ก.พ. 59 งานนิทรรศการเปิดโลกวิชาการ
10 ก.พ. 59 กิจกรรมประชุมครู นำเสนผลการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ์ แต่งกายสุภาพ งานแผนงาน
01 ก.พ. 59 ถึง 05 ก.พ. 59 ประเมินโครงงานรอบแรก
30 ม.ค. 59 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
29 ม.ค. 59 แนะแนวศึกษาต่อนักเรียนชั้น ม.6
20 ม.ค. 59 ถึง 22 ม.ค. 59 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี และค่ายพุทธบุตร
25 ธ.ค. 58 ถึง 29 ธ.ค. 58 ประเมินผลกลางภาคเรียน