Obecline
Obecline
รวมคลิปโรงเรียน
เอกสาร คู่มือ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ลิ้งค์น่าสนใจ
แบบพิมพ์ฝ่ายต่าง ๆ
รวมเชื่อมโยง
TEPE ONLINE
E MONEY
DLIT
ภาพกิจกรรม

ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560
( จำนวน 10 รูป / ดู 13 ครั้ง )
กิจกรรมขบวนแห่เชิญชวนชุมชนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี
( จำนวน 14 รูป / ดู 26 ครั้ง )
นายพีระพันธ์ จัดการ แชมป์มวยไทยภาคเหนือ
( จำนวน 5 รูป / ดู 30 ครั้ง )
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
( จำนวน 9 รูป / ดู 50 ครั้ง )
สอบวัดความสามารถนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 ปีการศึกษา 2560
( จำนวน 10 รูป / ดู 193 ครั้ง )
การแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่นและมวยสากลสมัครเล่นชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสุโขทัย 11,27-30 มีนาคม 2560
( จำนวน 20 รูป / ดู 230 ครั้ง )
รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม 2560
( จำนวน 5 รูป / ดู 178 ครั้ง )
ประเมินคุณภาพอาหารเพื่อคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารภายในโรงอาหาร ปีการศึกษา 2560
( จำนวน 4 รูป / ดู 57 ครั้ง )
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
( จำนวน 27 รูป / ดู 365 ครั้ง )
พิธีวางศิลาฤกษ์พระพุทธลีลาพัฒนามาตุภูมิบูรณะใหม่ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
( จำนวน 10 รูป / ดู 78 ครั้ง )
“ศช.สร้างเสริมสุขภาพกาย ใส่ใจสุขภาพจิต เพิ่มคุณค่าแก่ชีวิต"
( จำนวน 8 รูป / ดู 113 ครั้ง )
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
( จำนวน 9 รูป / ดู 88 ครั้ง )