Obecline
Obecline
รวมคลิปโรงเรียน
เอกสาร คู่มือ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ลิ้งค์น่าสนใจ

แบบพิมพ์ฝ่ายต่าง ๆ
รวมเชื่อมโยง
TEPE ONLINE
E MONEY
DLIT
ภาพกิจกรรม

สอบวัดความสามารถนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 ปีการศึกษา 2560
( จำนวน 10 รูป / ดู 79 ครั้ง )
การแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่นและมวยสากลสมัครเล่นชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสุโขทัย 11,27-30 มีนาคม 2560
( จำนวน 18 รูป / ดู 110 ครั้ง )
รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม 2560
( จำนวน 5 รูป / ดู 145 ครั้ง )
ประเมินคุณภาพอาหารเพื่อคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารภายในโรงอาหาร ปีการศึกษา 2560
( จำนวน 4 รูป / ดู 41 ครั้ง )
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
( จำนวน 27 รูป / ดู 297 ครั้ง )
พิธีวางศิลาฤกษ์พระพุทธลีลาพัฒนามาตุภูมิบูรณะใหม่ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
( จำนวน 10 รูป / ดู 60 ครั้ง )
“ศช.สร้างเสริมสุขภาพกาย ใส่ใจสุขภาพจิต เพิ่มคุณค่าแก่ชีวิต"
( จำนวน 8 รูป / ดู 97 ครั้ง )
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
( จำนวน 9 รูป / ดู 76 ครั้ง )
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2559
( จำนวน 30 รูป / ดู 171 ครั้ง )
วันครูศรีสำโรง 2560
( จำนวน 17 รูป / ดู 110 ครั้ง )
ชนะเลิศเปตองประเภทชายคู่รุ่นอายุ13และ 15 ปี
( จำนวน 7 รูป / ดู 89 ครั้ง )
วันคริสต์มาส
( จำนวน 14 รูป / ดู 93 ครั้ง )