Obecline
Obecline
รวมคลิปโรงเรียน
เอกสาร คู่มือ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ลิ้งค์น่าสนใจ
แบบพิมพ์ฝ่ายต่าง ๆ
รวมเชื่อมโยง
TEPE ONLINE
E MONEY
DLIT
ภาพกิจกรรม

“ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
( จำนวน 8 รูป / ดู 17 ครั้ง )
คณะครูและนักเรียนร่วมใจบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย
( จำนวน 14 รูป / ดู 22 ครั้ง )
นิทรรศการรู้ทันควันสัญจร Know Smoking Exhibition
( จำนวน 7 รูป / ดู 26 ครั้ง )
คณะครูและนักเรียนร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ดอกดารารัตน์”
( จำนวน 11 รูป / ดู 26 ครั้ง )
พิธีทอดผ้าป่าสร้างฐานและศาลาประดิษฐาน พระพุทธลีลาพัฒนามาตุภูมิ
( จำนวน 110 รูป / ดู 204 ครั้ง )
ลูกเสือ และผู้กำกับลูกเสือ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด สพม.38 วันที่ 1-3 มิถุนายน 2560
( จำนวน 40 รูป / ดู 88 ครั้ง )
รับมอบเงินทุนการศึกษาเด็กเรียนดีแต่ขาดแคลน โครงการ ณ รักมอบใจให้น้อง
( จำนวน 12 รูป / ดู 41 ครั้ง )
วันงดสูบบุหรี่โลก
( จำนวน 11 รูป / ดู 50 ครั้ง )
2 เหรียญเงิน การแข่งขันกีฬา Sports Hero แห่งชาติ "ดอยสุเทพเกมส์"
( จำนวน 9 รูป / ดู 38 ครั้ง )
วันเกียรติยศ
( จำนวน 27 รูป / ดู 108 ครั้ง )
ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560
( จำนวน 10 รูป / ดู 45 ครั้ง )
กิจกรรมขบวนแห่เชิญชวนชุมชนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี
( จำนวน 14 รูป / ดู 57 ครั้ง )