Obecline
Obecline
รวมคลิปโรงเรียน
เอกสาร คู่มือ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ลิ้งค์น่าสนใจ
แบบพิมพ์ฝ่ายต่าง ๆ
ภาพกิจกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการการลงทะเบียนโครงการพัฒนาครูรูปแบบคบวงจร
( จำนวน 9 รูป / ดู 22 ครั้ง )
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560
( จำนวน 10 รูป / ดู 57 ครั้ง )
โครงการศาลจังหวัดสุโขทัยเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปี2560
( จำนวน 8 รูป / ดู 37 ครั้ง )
วันสุนทรภู่
( จำนวน 12 รูป / ดู 66 ครั้ง )
“ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
( จำนวน 8 รูป / ดู 50 ครั้ง )
คณะครูและนักเรียนร่วมใจบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย
( จำนวน 14 รูป / ดู 53 ครั้ง )
นิทรรศการรู้ทันควันสัญจร Know Smoking Exhibition
( จำนวน 7 รูป / ดู 59 ครั้ง )
คณะครูและนักเรียนร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ดอกดารารัตน์”
( จำนวน 11 รูป / ดู 47 ครั้ง )
พิธีทอดผ้าป่าสร้างฐานและศาลาประดิษฐาน พระพุทธลีลาพัฒนามาตุภูมิ
( จำนวน 110 รูป / ดู 300 ครั้ง )
ลูกเสือ และผู้กำกับลูกเสือ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด สพม.38 วันที่ 1-3 มิถุนายน 2560
( จำนวน 40 รูป / ดู 157 ครั้ง )
รับมอบเงินทุนการศึกษาเด็กเรียนดีแต่ขาดแคลน โครงการ ณ รักมอบใจให้น้อง
( จำนวน 12 รูป / ดู 57 ครั้ง )
วันงดสูบบุหรี่โลก
( จำนวน 11 รูป / ดู 66 ครั้ง )