Obecline
Obecline
รวมคลิปโรงเรียน
เอกสาร คู่มือ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ลิ้งค์น่าสนใจ

แบบพิมพ์ฝ่ายต่าง ๆ
รวมเชื่อมโยง
TEPE ONLINE
E MONEY
DLIT
ภาพกิจกรรม

รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม 2560
( จำนวน 5 รูป / ดู 16 ครั้ง )
ประเมินคุณภาพอาหารเพื่อคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารภายในโรงอาหาร ปีการศึกษา 2560
( จำนวน 4 รูป / ดู 12 ครั้ง )
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
( จำนวน 27 รูป / ดู 241 ครั้ง )
พิธีวางศิลาฤกษ์พระพุทธลีลาพัฒนามาตุภูมิบูรณะใหม่ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
( จำนวน 10 รูป / ดู 46 ครั้ง )
“ศช.สร้างเสริมสุขภาพกาย ใส่ใจสุขภาพจิต เพิ่มคุณค่าแก่ชีวิต"
( จำนวน 8 รูป / ดู 86 ครั้ง )
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
( จำนวน 9 รูป / ดู 64 ครั้ง )
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2559
( จำนวน 30 รูป / ดู 145 ครั้ง )
วันครูศรีสำโรง 2560
( จำนวน 17 รูป / ดู 95 ครั้ง )
ชนะเลิศเปตองประเภทชายคู่รุ่นอายุ13และ 15 ปี
( จำนวน 7 รูป / ดู 73 ครั้ง )
วันคริสต์มาส
( จำนวน 14 รูป / ดู 84 ครั้ง )
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 45 มวยไทยสมัครเล่น ระหว่างวันที่ 9-19 ธันวาคม 2559
( จำนวน 12 รูป / ดู 151 ครั้ง )
บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ทำดี เพื่อพ่อ
( จำนวน 10 รูป / ดู 77 ครั้ง )