ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งคุมสอบกลางภาคเรียน2/2563 (อ่าน 122) 14 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ เรื่อง ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 42) 05 ม.ค. 64
รายชื่อนักเรียน2/2563 (อ่าน 225) 14 ธ.ค. 63
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว สอนภาษาอังกฤษ (ครูชาวต่างชาติ) (อ่าน 120) 25 พ.ย. 63
ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 400) 22 พ.ย. 63
ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 449) 22 พ.ย. 63
ตารางสอบปลายภาค 1/2563 (อ่าน 416) 03 พ.ย. 63
คำสั่งคุมสอบปลายภาค1/2563 (อ่าน 156) 03 พ.ย. 63
ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ปรับใช้วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2563 (อ่าน 544) 08 ก.ย. 63
ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ปรับใช้วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2563 (อ่าน 524) 08 ก.ย. 63
รายชื่อนักเรียน1/63 (อ่าน 966) 30 ก.ค. 63
บันทึกข้อความจัดสอบและรายงานผลสอบกลางภาค1/63 (อ่าน 526) 23 ก.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 278) 18 ก.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (อ่าน 254) 16 ก.ค. 63
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างสอนภาษาอังกฤษ (ครูต่างชาติ) (อ่าน 288) 11 ก.ค. 63
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 363) 09 ก.ค. 63
ประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารในโรงอาหาร ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) (อ่าน 227) 26 มิ.ย. 63
คำสั่ง แต่งตั้งข้าราการครูู้รับผิดชอบการจัดการเรียนรู้ 1/2563 (ช่วงสถานการณ์ Covid 19) (อ่าน 403) 26 มิ.ย. 63
ประกาศรับสมัครผุ้จำหน่ายอาหารว่าง/เครื่องดื่ม ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) (อ่าน 304) 19 มิ.ย. 63
ประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารในโรงอาหาร ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 590) 28 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อ่าน 337) 17 มี.ค. 63
ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายอาหาร/อาหารว่าง/เครื่องดื่ม ภายในโรงอาหารโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ประจำปีกา (อ่าน 525) 12 มี.ค. 63
ผลการจัดห้อง ม.4 ปีการศึกษา 2563 (รอบภายใน) (อ่าน 923) 11 มี.ค. 63
ประกาศผลการคัดเลือกครูต่างชาติ (อ่าน 348) 10 มี.ค. 63
คำสั่งรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 (อ่าน 776) 05 มี.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (เอกดนตรีสากล) (อ่าน 374) 20 ก.พ. 63
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างสอนภาษาอังกฤษ (ครูต่างชาติ) (อ่าน 275) 18 ก.พ. 63
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 1361) 13 ก.พ. 63
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง(เอกดนตรีสากล) (อ่าน 1159) 11 ก.พ. 63
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562 (8-10 มกราคม 2563) (อ่าน 363) 06 ม.ค. 63
ตารางติว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 463) 01 พ.ย. 62
ตารางติว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 404) 01 พ.ย. 62
ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ข้อมูลปรับใช้วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2562 (อ่าน 724) 27 ต.ค. 62
ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ข้อมูลปรับใช้วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.256 (อ่าน 662) 27 ต.ค. 62
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปี 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสพม.38สุโขทัย กลุ่ม2 (อ่าน 1591) 09 ก.ย. 62
คำสั่งศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ประจำปี 2562 (อ่าน 542) 30 ส.ค. 62
ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1776) 03 พ.ค. 62
ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1486) 03 พ.ค. 62
ประกาศรับสมัครครูต่างชาติ (อ่าน 929) 22 เม.ย. 62
ประกาศผลการคัดเลือกเป็นครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ (อ่าน 751) 29 มี.ค. 62