ค่าเป้าหมาย
ประกาศมาตรฐานการศึกษาฯ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 383.54 KB
ประกาศค่าเป้าหมาย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 364.24 KB