เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
คำร้อง:ทำนอง โดย ธนิต ผลประเสริฐ

            โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์     งามเลิศล้ำก้องเกียรติเกริกไกร
เราลูกแม่ย่าเลือกสุโขทัย                    ศิษย์ภูมิใจสถาบันทั่วหน้า
            โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์     งามเลิศล้ำเพราะเปี่ยมปัญญา
เราเด่นเป็นหนึ่งด้วยหลักวิชา               เรื่องกีฬาเราสมศักดิ์ศรี
            เลือดเขียวขาวเข้มข้นนัก         สัญลักษณ์ร่มจามจุรี
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เทอดด้วยชีวี         สามัคคียึดหลักทำดีไว้
            โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์      งามเลิศล้ำคงคู่ถิ่นไทย
เราจะเทอดชื่อให้เลื่องลือไกล             อยู่คู่ใจ ศ.ช.ผองเราชั่วกาล