ข้อมูลการติดต่อ
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

ที่อยู่ ::
      เลขที่ 97 หมู่ 6   ตำบลคลองตาล  อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120
      เบอร์โทรศัพท์:: 055682538     เบอร์โทรสาร :: 055682538

Email :: ssr_school@ssr.ac.th
Facebook :: https://www.facebook.com/InformationSSRแผนที่ตั้งของสถานศึกษา