คำสั่ง
คำสั่งคณะกรรมการกำหนดค่าเป้าหมาย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 344.38 KB
คำสั่งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 435.07 KB