สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 54.04 KB
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 100.94 KB
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.77 KB
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 128.06 KB
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 74.72 KB