สถิติการให้บริการ
รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการห้องพยาบาล งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 342.83 KB
สถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุด โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 491.76 KB
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการอาคาร-สถานที่
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.86 KB