สถิติการให้บริการ
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการอาคาร-สถานที่
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 83.95 KB
สถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุด โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 489.88 KB