แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/12/2015
ปรับปรุง 21/02/2017
สถิติผู้เข้าชม 262063
Page Views 448137
Obecline
Obecline
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสิริอมร หวลหอม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสุกัญญา อ่ำทอง
ครู คศ.3

นายบุญเชิด ศรีนวลอินทร์
ครู คศ.3

นางสาวสมสมร ทีภูเวียง
ครู คศ.3

นางลำจวน สุขทรัพย์ทวีผล
ครู คศ.3

นางสาววัชรียา จันทร์เกษร
ครู คศ.3

นางสาวปิญาณี บูรณะชาต
ครู คศ.3

นางสาวประนอม ม่วงงาม
ครู คศ.2

นางสาวผักแว่น พรมพุทธา
ครู คศ.1

นางสาวปภาณิน ธรรมลังกา
ครูผู้ช่วย

นางสาวกนกวรรณ ทวิตชาติ
ครูผู้ช่วย