Obecline
Obecline
รวมคลิปโรงเรียน
เอกสาร คู่มือ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ลิ้งค์น่าสนใจ

แบบพิมพ์ฝ่ายต่าง ๆ
รวมเชื่อมโยง
TEPE ONLINE
E MONEY
DLIT
ภาพกิจกรรม

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.3 เพื่อแนวทางการศึกษาต่อสำหรับนักเรียน
( จำนวน 6 รูป / ดู 55 ครั้ง )
มอบรางวัลสอบเสริมปัญญาและตอบคำถามสารานุกรมไทย
( จำนวน 8 รูป / ดู 59 ครั้ง )
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แจกโล่และเกียรติบัตรการประกวดโครงงานต้นกล้าพลังงาน
( จำนวน 6 รูป / ดู 52 ครั้ง )
พิธีถวายราชดุดีและบำเพ็ญประโยชน์
( จำนวน 21 รูป / ดู 200 ครั้ง )
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
( จำนวน 28 รูป / ดู 274 ครั้ง )
สอบนักธรรมศึกษาชั้นตรีและชั้นโท
( จำนวน 6 รูป / ดู 102 ครั้ง )
รางวัลชนะเลิศฟุตซอลหญิง รุ่นอายุ 18 ปี การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา รอบคัดเลือก เขตการศึกษา 6
( จำนวน 6 รูป / ดู 96 ครั้ง )
พิธีถวายความอาลัย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
( จำนวน 8 รูป / ดู 149 ครั้ง )
นายมนตรี คงเจริญ และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเข้าร่วมพิธีวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2559
( จำนวน 4 รูป / ดู 70 ครั้ง )
การอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
( จำนวน 37 รูป / ดู 222 ครั้ง )
การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION)
( จำนวน 19 รูป / ดู 228 ครั้ง )
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ได้รับรางวัลกิจกรรมลดเวลารียน เพื่มเวลารู้ ดีเด่น ณ โรงแรมไพลินสุโขทัย
( จำนวน 9 รูป / ดู 62 ครั้ง )