Obecline
Obecline
รวมคลิปโรงเรียน
เอกสาร คู่มือ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ลิ้งค์น่าสนใจ
แบบพิมพ์ฝ่ายต่าง ๆ
ภาพกิจกรรม

2 เหรียญเงิน การแข่งขันกีฬา Sports Hero แห่งชาติ "ดอยสุเทพเกมส์"
( จำนวน 9 รูป / ดู 51 ครั้ง )
วันเกียรติยศ
( จำนวน 27 รูป / ดู 134 ครั้ง )
ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560
( จำนวน 10 รูป / ดู 57 ครั้ง )
กิจกรรมขบวนแห่เชิญชวนชุมชนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี
( จำนวน 14 รูป / ดู 69 ครั้ง )
นายพีระพันธ์ จัดการ แชมป์มวยไทยภาคเหนือ
( จำนวน 5 รูป / ดู 62 ครั้ง )
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
( จำนวน 9 รูป / ดู 90 ครั้ง )
สอบวัดความสามารถนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 ปีการศึกษา 2560
( จำนวน 10 รูป / ดู 231 ครั้ง )
การแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่นและมวยสากลสมัครเล่นชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสุโขทัย 11,27-30 มีนาคม 2560
( จำนวน 20 รูป / ดู 290 ครั้ง )
รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม 2560
( จำนวน 5 รูป / ดู 209 ครั้ง )
ประเมินคุณภาพอาหารเพื่อคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารภายในโรงอาหาร ปีการศึกษา 2560
( จำนวน 4 รูป / ดู 72 ครั้ง )
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
( จำนวน 27 รูป / ดู 449 ครั้ง )
พิธีวางศิลาฤกษ์พระพุทธลีลาพัฒนามาตุภูมิบูรณะใหม่ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
( จำนวน 10 รูป / ดู 125 ครั้ง )