Obecline
Obecline
รวมคลิปโรงเรียน
เอกสาร คู่มือ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ลิ้งค์น่าสนใจ
แบบพิมพ์ฝ่ายต่าง ๆ
รวมเชื่อมโยง
TEPE ONLINE
E MONEY
DLIT
ภาพกิจกรรม

ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ทั้ง3ท่านและยินดีกับตำแหน่งใหม่คุณครูรัชดาภรณ์ กันสุข
( จำนวน 14 รูป / ดู 157 ครั้ง )
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามแนะแนวสัญจร
( จำนวน 4 รูป / ดู 151 ครั้ง )
ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิFulbright เข้าเยี่ยมโรงเรียน
( จำนวน 4 รูป / ดู 124 ครั้ง )
คณะผู้บริหารรร.ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ต้อนรับ ครูปิญาณี บูรณชาติ
( จำนวน 4 รูป / ดู 93 ครั้ง )
นักเรียนชั้นม.4โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์รับการอบรมการศึกษาแบบทวิศึกษาที่ห้องศูนย์สร้างสรรค์
( จำนวน 4 รูป / ดู 169 ครั้ง )
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์จัดโครงการป้องกันและรณรงค์การลดอุบัติเหตุในเด็กนักเรียน
( จำนวน 3 รูป / ดู 128 ครั้ง )
ฟุตซอลหญิงโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นคัพครั้งที่
( จำนวน 2 รูป / ดู 139 ครั้ง )
การประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38
( จำนวน 5 รูป / ดู 102 ครั้ง )
รร.ศรีสำโรงชนูปถัมภ์จัดประชุมผู้ปกครองต้อนรับเปิดเทอมใหม่ช่วงวันที่23-28พค.2559
( จำนวน 7 รูป / ดู 123 ครั้ง )
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์เตรียมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่1/2559
( จำนวน 3 รูป / ดู 114 ครั้ง )
รร.ศรีสำโรงชนูปถัมภ์กำลังเร่งติดตั้งห้องซาวด์แล็บให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพื่อให้การเรี
( จำนวน 2 รูป / ดู 100 ครั้ง )
นายวัลลภ เอี่ยมมะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ประชุมหัวหน้างานเพื่อเตรียมความพร้อมในการปร
( จำนวน 1 รูป / ดู 172 ครั้ง )