Obecline
Obecline
รวมคลิปโรงเรียน
เอกสาร คู่มือ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ลิ้งค์น่าสนใจ

แบบพิมพ์ฝ่ายต่าง ๆ
รวมเชื่อมโยง
TEPE ONLINE
E MONEY
DLIT
ภาพกิจกรรม

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์เตรียมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่1/2559
( จำนวน 3 รูป / ดู 105 ครั้ง )
รร.ศรีสำโรงชนูปถัมภ์กำลังเร่งติดตั้งห้องซาวด์แล็บให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพื่อให้การเรี
( จำนวน 2 รูป / ดู 91 ครั้ง )
นายวัลลภ เอี่ยมมะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ประชุมหัวหน้างานเพื่อเตรียมความพร้อมในการปร
( จำนวน 1 รูป / ดู 154 ครั้ง )
นายมนตรี คงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา
( จำนวน 5 รูป / ดู 145 ครั้ง )
รับโล่ประกาศเกียรติคุณการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
( จำนวน 9 รูป / ดู 203 ครั้ง )
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ส่งนักเรียนเข้าประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
( จำนวน 3 รูป / ดู 132 ครั้ง )
เลือกชุมนุมและกิจกรรมลดเวลา้รียนเพิ่มเวลารู้ ปีการศึกษา 2559
( จำนวน 5 รูป / ดู 119 ครั้ง )
การผลิตสื่อการสอนคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.ต้น ด้วยโปรแกรม The Geometer's Sketchpad version 5.06
( จำนวน 30 รูป / ดู 458 ครั้ง )
คัดเลือกร้านค้าโรงอาหาร ครั้งที่ 2 อาหารจานด่วน ข้าวขาหมู/ข้าวมันไก่/ข้าวหมูแดง/ข้าวหมูกรอบ
( จำนวน 11 รูป / ดู 275 ครั้ง )
คัดเลือกร้านค้าโรงอาหารโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1
( จำนวน 66 รูป / ดู 782 ครั้ง )
การฝึกภาคสนามประจำปีการศึกษา 2558 นศท.หญิง ชั้นปีที่ 2และ3 วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ นฝ.นศท.มทบ
( จำนวน 98 รูป / ดู 1666 ครั้ง )
อบรมลูกเสือ-เนตรนารีจราจร ระดับชั้น ม.2 ประจำปีการศึกษา 2558 วันทีพุธ ที่ 17/02/59
( จำนวน 51 รูป / ดู 817 ครั้ง )