Obecline
Obecline
รวมคลิปโรงเรียน
เอกสาร คู่มือ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ลิ้งค์น่าสนใจ

แบบพิมพ์ฝ่ายต่าง ๆ
รวมเชื่อมโยง
TEPE ONLINE
E MONEY
DLIT
ภาพกิจกรรม

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์จัดโครงการป้องกันและรณรงค์การลดอุบัติเหตุในเด็กนักเรียน
( จำนวน 3 รูป / ดู 125 ครั้ง )
ฟุตซอลหญิงโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นคัพครั้งที่
( จำนวน 2 รูป / ดู 127 ครั้ง )
การประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38
( จำนวน 5 รูป / ดู 97 ครั้ง )
รร.ศรีสำโรงชนูปถัมภ์จัดประชุมผู้ปกครองต้อนรับเปิดเทอมใหม่ช่วงวันที่23-28พค.2559
( จำนวน 7 รูป / ดู 118 ครั้ง )
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์เตรียมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่1/2559
( จำนวน 3 รูป / ดู 109 ครั้ง )
รร.ศรีสำโรงชนูปถัมภ์กำลังเร่งติดตั้งห้องซาวด์แล็บให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพื่อให้การเรี
( จำนวน 2 รูป / ดู 95 ครั้ง )
นายวัลลภ เอี่ยมมะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ประชุมหัวหน้างานเพื่อเตรียมความพร้อมในการปร
( จำนวน 1 รูป / ดู 164 ครั้ง )
นายมนตรี คงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา
( จำนวน 5 รูป / ดู 152 ครั้ง )
รับโล่ประกาศเกียรติคุณการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
( จำนวน 9 รูป / ดู 218 ครั้ง )
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ส่งนักเรียนเข้าประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
( จำนวน 3 รูป / ดู 138 ครั้ง )
เลือกชุมนุมและกิจกรรมลดเวลา้รียนเพิ่มเวลารู้ ปีการศึกษา 2559
( จำนวน 5 รูป / ดู 124 ครั้ง )
การผลิตสื่อการสอนคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.ต้น ด้วยโปรแกรม The Geometer's Sketchpad version 5.06
( จำนวน 30 รูป / ดู 483 ครั้ง )