Obecline
Obecline
รวมคลิปโรงเรียน
เอกสาร คู่มือ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ลิ้งค์น่าสนใจ

แบบพิมพ์ฝ่ายต่าง ๆ
รวมเชื่อมโยง
TEPE ONLINE
E MONEY
DLIT
ภาพกิจกรรม

ประชุมกรรมการสมาคมศิษย์เก่าศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ครั้งที่ 1 วันที่ 28/01/59
( จำนวน 21 รูป / ดู 336 ครั้ง )
ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ครั้งที่ 2 เตรียมงาน 13 เมษายน2559 16/02/59
( จำนวน 23 รูป / ดู 363 ครั้ง )
นิทรรศการเปิดโลกวิชาการ ปีการศึกษา 2558
( จำนวน 30 รูป / ดู 977 ครั้ง )
กิจกรรมประกวดโครงงานระดับชั้น ตามโครงการ หนึ่งปี หนึ่งโครงงาน
( จำนวน 64 รูป / ดู 1005 ครั้ง )
ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2
( จำนวน 12 รูป / ดู 250 ครั้ง )
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ม.3
( จำนวน 20 รูป / ดู 586 ครั้ง )
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี ม.1
( จำนวน 57 รูป / ดู 1417 ครั้ง )
นักเรียนชั้น ม.5/1 เข้าค่ายไบโอเทค แคมป์ 16 วันที่ 14-17 ม.ค.2559ที่ ม.แม่โจ้ จ.เชียงใหม่
( จำนวน 4 รูป / ดู 246 ครั้ง )
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
( จำนวน 29 รูป / ดู 547 ครั้ง )
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ -เนตรนารี ม.2
( จำนวน 185 รูป / ดู 2473 ครั้ง )
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ปี2559 ของ กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
( จำนวน 0 รูป / ดู 171 ครั้ง )
วันครู ประจำปี 2559
( จำนวน 5 รูป / ดู 182 ครั้ง )