Obecline
Obecline
รวมคลิปโรงเรียน
เอกสาร คู่มือ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ลิ้งค์น่าสนใจ
แบบพิมพ์ฝ่ายต่าง ๆ
ภาพกิจกรรม

นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2,5เข้ารับการประเมินสุขภาพ 9 ด้านด้วยสมาร์ทโฟน
( จำนวน 3 รูป / ดู 132 ครั้ง )
ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ทั้ง3ท่านและยินดีกับตำแหน่งใหม่คุณครูรัชดาภรณ์ กันสุข
( จำนวน 14 รูป / ดู 174 ครั้ง )
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามแนะแนวสัญจร
( จำนวน 4 รูป / ดู 170 ครั้ง )
ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิFulbright เข้าเยี่ยมโรงเรียน
( จำนวน 4 รูป / ดู 134 ครั้ง )
คณะผู้บริหารรร.ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ต้อนรับ ครูปิญาณี บูรณชาติ
( จำนวน 4 รูป / ดู 104 ครั้ง )
นักเรียนชั้นม.4โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์รับการอบรมการศึกษาแบบทวิศึกษาที่ห้องศูนย์สร้างสรรค์
( จำนวน 4 รูป / ดู 190 ครั้ง )
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์จัดโครงการป้องกันและรณรงค์การลดอุบัติเหตุในเด็กนักเรียน
( จำนวน 3 รูป / ดู 141 ครั้ง )
ฟุตซอลหญิงโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นคัพครั้งที่
( จำนวน 2 รูป / ดู 151 ครั้ง )
การประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38
( จำนวน 5 รูป / ดู 117 ครั้ง )
รร.ศรีสำโรงชนูปถัมภ์จัดประชุมผู้ปกครองต้อนรับเปิดเทอมใหม่ช่วงวันที่23-28พค.2559
( จำนวน 7 รูป / ดู 138 ครั้ง )
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์เตรียมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่1/2559
( จำนวน 3 รูป / ดู 126 ครั้ง )
รร.ศรีสำโรงชนูปถัมภ์กำลังเร่งติดตั้งห้องซาวด์แล็บให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพื่อให้การเรี
( จำนวน 2 รูป / ดู 111 ครั้ง )