Obecline
Obecline
รวมคลิปโรงเรียน
เอกสาร คู่มือ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ลิ้งค์น่าสนใจ
แบบพิมพ์ฝ่ายต่าง ๆ
รวมเชื่อมโยง
TEPE ONLINE
E MONEY
DLIT
ภาพกิจกรรม

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์เข้าร่วมกิจกรรมชุมชน ประเพณีแห่เจ้าพ่อกวนอู ประจำ 2559
( จำนวน 18 รูป / ดู 251 ครั้ง )
อบรมโครงการโรงเรียน สพฐ. ใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชัน
( จำนวน 10 รูป / ดู 148 ครั้ง )
โครงการอบรมนักเรียนแกนนำฝึกทักษะแม่ไม้มวยไทย โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
( จำนวน 14 รูป / ดู 204 ครั้ง )
ครูอำพรรณ ใบศรีและครูสุริยา ชาปู่ เข้าร่วมจัดทำหลักสูตรกับสสวท.เพื่อใช้ในการเรียนการสอนปี2561
( จำนวน 4 รูป / ดู 123 ครั้ง )
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์จัดแห่เทียนจำนำพรรษาประจำปี2559
( จำนวน 19 รูป / ดู 437 ครั้ง )
กีฬาภายในเขียวขาวเกมส์ ปีการศึกษา 2559
( จำนวน 20 รูป / ดู 533 ครั้ง )
กิจกรรม รด.จิตอาสา เดือนเมษายน 2559
( จำนวน 8 รูป / ดู 203 ครั้ง )
กิจกรรมชุมนุมรักษาดินแดน เดือน พฤษภาคม - มิถุนายน ประจำปีการศึกษา 2559
( จำนวน 66 รูป / ดู 680 ครั้ง )
กิจกรรม รด.จิตอาสา เดือนมีนาคม 2559 ร่วมพัฒนาและสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ลุงประพันธ์ ตาชื่นต้อง
( จำนวน 42 รูป / ดู 314 ครั้ง )
กองลูกเสือ -เนตรนารี โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ทำพิธีทบทวนคำปฏิญาณ สวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไ
( จำนวน 27 รูป / ดู 350 ครั้ง )
กิจกรรมวันสุนทรภู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
( จำนวน 10 รูป / ดู 203 ครั้ง )
โครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ระดับชั้น ม.2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนเขตภาคเหนือ
( จำนวน 16 รูป / ดู 563 ครั้ง )