Obecline
Obecline
รวมคลิปโรงเรียน
เอกสาร คู่มือ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ลิ้งค์น่าสนใจ

แบบพิมพ์ฝ่ายต่าง ๆ
รวมเชื่อมโยง
TEPE ONLINE
E MONEY
DLIT
ภาพกิจกรรม

ตัวแทนนักเรียนรร.ศรีสำโรงชนูปถัมภ์เข้าร่วมประกวดโครงงานในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ที่ม.นเรศวร
( จำนวน 4 รูป / ดู 81 ครั้ง )
ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
( จำนวน 9 รูป / ดู 79 ครั้ง )
กิจกรรมจิตอาสา วิชาหน้าที่พลเมืองชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/3
( จำนวน 4 รูป / ดู 69 ครั้ง )
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์จัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559
( จำนวน 24 รูป / ดู 201 ครั้ง )
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์รับนิเทศการตามโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้นักเรียนมัธยมศึกษา
( จำนวน 27 รูป / ดู 161 ครั้ง )
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์แนะแนวศึกษาต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
( จำนวน 4 รูป / ดู 72 ครั้ง )
นศท.ศ.ช. เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2559 ศูนย์ฝึกที่ 5 โรงเรียนเมืองเชลียง
( จำนวน 30 รูป / ดู 189 ครั้ง )
วันพุธที่ 27 กรกฎาคม ลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์เดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนมาใช้สิทธิออก
( จำนวน 33 รูป / ดู 223 ครั้ง )
ครูอำพรรณ ใบศรีและครูสุริยา ชาปู่ครูโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์เป็นวิทยากรค่ายพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์
( จำนวน 7 รูป / ดู 69 ครั้ง )
นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ระดับจังหวัด ในการตอบปัญหาด้านกฎหมายในวันรพีของจังหวัดสุโขทัย
( จำนวน 6 รูป / ดู 74 ครั้ง )
รร.ศรีสำโรงชนูปถัมภ์เข้ารอบ4ทีมสุดท้ายในการแข่งขันกิจกรรมดนตรีTo Be Number Oneที่รร.อุดมดรุณี
( จำนวน 3 รูป / ดู 73 ครั้ง )
เดินรณรงค์ออกเสียงออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญใหม่ในวันที่7สค.59
( จำนวน 8 รูป / ดู 77 ครั้ง )