Obecline
Obecline
รวมคลิปโรงเรียน
เอกสาร คู่มือ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ลิ้งค์น่าสนใจ

แบบพิมพ์ฝ่ายต่าง ๆ
รวมเชื่อมโยง
TEPE ONLINE
E MONEY
DLIT
ภาพกิจกรรม

โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์รับนิเทศการตามโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้นักเรียนมัธยมศึกษา
( จำนวน 27 รูป / ดู 146 ครั้ง )
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์แนะแนวศึกษาต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
( จำนวน 4 รูป / ดู 64 ครั้ง )
นศท.ศ.ช. เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2559 ศูนย์ฝึกที่ 5 โรงเรียนเมืองเชลียง
( จำนวน 30 รูป / ดู 168 ครั้ง )
วันพุธที่ 27 กรกฎาคม ลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์เดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนมาใช้สิทธิออก
( จำนวน 33 รูป / ดู 199 ครั้ง )
ครูอำพรรณ ใบศรีและครูสุริยา ชาปู่ครูโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์เป็นวิทยากรค่ายพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์
( จำนวน 7 รูป / ดู 63 ครั้ง )
นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ระดับจังหวัด ในการตอบปัญหาด้านกฎหมายในวันรพีของจังหวัดสุโขทัย
( จำนวน 6 รูป / ดู 69 ครั้ง )
รร.ศรีสำโรงชนูปถัมภ์เข้ารอบ4ทีมสุดท้ายในการแข่งขันกิจกรรมดนตรีTo Be Number Oneที่รร.อุดมดรุณี
( จำนวน 3 รูป / ดู 67 ครั้ง )
เดินรณรงค์ออกเสียงออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญใหม่ในวันที่7สค.59
( จำนวน 8 รูป / ดู 71 ครั้ง )
ศึกษาดูงานอุทยานการเรียนรู้ tk park และห้องสมุดมีชีวิตโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
( จำนวน 13 รูป / ดู 85 ครั้ง )
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม
( จำนวน 7 รูป / ดู 90 ครั้ง )
นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์เข้าร่ามกิจรรม "ราษฎ์ รัฐ ร่วมใจ เทิดไท้ปีมหามงคง"
( จำนวน 50 รูป / ดู 381 ครั้ง )
วันอังคาร ที่ 26 กรกฎาคม 2559 การอบรมปลูกฝังจิตสำนึกการรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้กับนักศึกษาวิชาทหา
( จำนวน 27 รูป / ดู 211 ครั้ง )