Obecline
Obecline
รวมคลิปโรงเรียน
เอกสาร คู่มือ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ลิ้งค์น่าสนใจ
แบบพิมพ์ฝ่ายต่าง ๆ
รวมเชื่อมโยง
TEPE ONLINE
E MONEY
DLIT
ภาพกิจกรรม

พิธีถวายราชดุดีและบำเพ็ญประโยชน์
( จำนวน 21 รูป / ดู 246 ครั้ง )
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
( จำนวน 28 รูป / ดู 337 ครั้ง )
สอบนักธรรมศึกษาชั้นตรีและชั้นโท
( จำนวน 6 รูป / ดู 131 ครั้ง )
รางวัลชนะเลิศฟุตซอลหญิง รุ่นอายุ 18 ปี การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา รอบคัดเลือก เขตการศึกษา 6
( จำนวน 6 รูป / ดู 119 ครั้ง )
พิธีถวายความอาลัย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
( จำนวน 8 รูป / ดู 174 ครั้ง )
นายมนตรี คงเจริญ และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเข้าร่วมพิธีวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2559
( จำนวน 4 รูป / ดู 86 ครั้ง )
การอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
( จำนวน 37 รูป / ดู 263 ครั้ง )
การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION)
( จำนวน 19 รูป / ดู 286 ครั้ง )
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ได้รับรางวัลกิจกรรมลดเวลารียน เพื่มเวลารู้ ดีเด่น ณ โรงแรมไพลินสุโขทัย
( จำนวน 9 รูป / ดู 79 ครั้ง )
มุทิตาจิตคาราวะแด่คุณครูด้วยดวงจิต
( จำนวน 36 รูป / ดู 475 ครั้ง )
โครงการอบรมนักเรียนแกนนำเพื่อป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
( จำนวน 13 รูป / ดู 149 ครั้ง )
ครูและนักเรียนรร.ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ร่วมบริจาคโลหิตให้ศูนย์กาชาดจังหวัดพิษณุโลก
( จำนวน 10 รูป / ดู 116 ครั้ง )