Obecline
Obecline
รวมคลิปโรงเรียน
เอกสาร คู่มือ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ลิ้งค์น่าสนใจ

แบบพิมพ์ฝ่ายต่าง ๆ
รวมเชื่อมโยง
TEPE ONLINE
E MONEY
DLIT
ภาพกิจกรรม

วันอังคาร ที่ 26 ก.ค.2559 นักศึกษาวิชาทหารโครงการ รด.จิตอาสา รณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนออกมา
( จำนวน 26 รูป / ดู 161 ครั้ง )
แกนนำสภานักเรียนนำเสนอโครงการกำจัดขยะต่อนายมนตรี คงเจริญผู้อำนวยการโรงเรียน
( จำนวน 5 รูป / ดู 77 ครั้ง )
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์จัดการอบรมพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน27-30กค.59
( จำนวน 14 รูป / ดู 71 ครั้ง )
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์เข้าร่วมกิจกรรมชุมชน ประเพณีแห่เจ้าพ่อกวนอู ประจำ 2559
( จำนวน 18 รูป / ดู 212 ครั้ง )
อบรมโครงการโรงเรียน สพฐ. ใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชัน
( จำนวน 10 รูป / ดู 109 ครั้ง )
โครงการอบรมนักเรียนแกนนำฝึกทักษะแม่ไม้มวยไทย โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
( จำนวน 14 รูป / ดู 180 ครั้ง )
ครูอำพรรณ ใบศรีและครูสุริยา ชาปู่ เข้าร่วมจัดทำหลักสูตรกับสสวท.เพื่อใช้ในการเรียนการสอนปี2561
( จำนวน 4 รูป / ดู 103 ครั้ง )
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์จัดแห่เทียนจำนำพรรษาประจำปี2559
( จำนวน 19 รูป / ดู 373 ครั้ง )
กีฬาภายในเขียวขาวเกมส์ ปีการศึกษา 2559
( จำนวน 20 รูป / ดู 465 ครั้ง )
กิจกรรม รด.จิตอาสา เดือนเมษายน 2559
( จำนวน 8 รูป / ดู 182 ครั้ง )
กิจกรรมชุมนุมรักษาดินแดน เดือน พฤษภาคม - มิถุนายน ประจำปีการศึกษา 2559
( จำนวน 66 รูป / ดู 588 ครั้ง )
กิจกรรม รด.จิตอาสา เดือนมีนาคม 2559 ร่วมพัฒนาและสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ลุงประพันธ์ ตาชื่นต้อง
( จำนวน 42 รูป / ดู 264 ครั้ง )