Obecline
Obecline
รวมคลิปโรงเรียน
เอกสาร คู่มือ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ลิ้งค์น่าสนใจ
แบบพิมพ์ฝ่ายต่าง ๆ
ภาพกิจกรรม

การอบรมนักเรียนแกนนำเพื่อป้องกันเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
( จำนวน 6 รูป / ดู 107 ครั้ง )
นักเรียนเข้าศึกษาดูงานสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัยที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์พิษณุโลก
( จำนวน 2 รูป / ดู 86 ครั้ง )
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรงจัดกิจกรรมค่ายวิชาการการฝึกทักษะอาชีพ
( จำนวน 10 รูป / ดู 105 ครั้ง )
ตัวแทนนักเรียน ร.ร.ศรีสำโรงชนูปถัมภ์เข้าร่วมประกวดโครงงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ที่ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
( จำนวน 5 รูป / ดู 152 ครั้ง )
การฝึกอบรม นศท.วันที่ 3 ซักซ้อมพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรบและฝึกการเดินสวนสนาม
( จำนวน 11 รูป / ดู 146 ครั้ง )
การแข่งขันการใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ระดับมัธยมศึกษา
( จำนวน 3 รูป / ดู 304 ครั้ง )
ตัวแทนนักเรียนรร.ศรีสำโรงชนูปถัมภ์เข้าร่วมประกวดโครงงานในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ที่ม.นเรศวร
( จำนวน 4 รูป / ดู 100 ครั้ง )
ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
( จำนวน 9 รูป / ดู 95 ครั้ง )
กิจกรรมจิตอาสา วิชาหน้าที่พลเมืองชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/3
( จำนวน 4 รูป / ดู 92 ครั้ง )
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์จัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559
( จำนวน 24 รูป / ดู 245 ครั้ง )
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์รับนิเทศการตามโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้นักเรียนมัธยมศึกษา
( จำนวน 27 รูป / ดู 205 ครั้ง )
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์แนะแนวศึกษาต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
( จำนวน 4 รูป / ดู 93 ครั้ง )