Obecline
Obecline
รวมคลิปโรงเรียน
เอกสาร คู่มือ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ลิ้งค์น่าสนใจ
แบบพิมพ์ฝ่ายต่าง ๆ
รวมเชื่อมโยง
TEPE ONLINE
E MONEY
DLIT
ภาพกิจกรรม

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี ม.1
( จำนวน 57 รูป / ดู 1539 ครั้ง )
นักเรียนชั้น ม.5/1 เข้าค่ายไบโอเทค แคมป์ 16 วันที่ 14-17 ม.ค.2559ที่ ม.แม่โจ้ จ.เชียงใหม่
( จำนวน 4 รูป / ดู 273 ครั้ง )
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
( จำนวน 29 รูป / ดู 619 ครั้ง )
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ -เนตรนารี ม.2
( จำนวน 185 รูป / ดู 2758 ครั้ง )
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ปี2559 ของ กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
( จำนวน 0 รูป / ดู 191 ครั้ง )
วันครู ประจำปี 2559
( จำนวน 5 รูป / ดู 201 ครั้ง )
แสดงความขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร
( จำนวน 3 รูป / ดู 271 ครั้ง )
นายกสมาคมศิษย์เก่าพบปะและอวยพรปีใหม่คณะครู
( จำนวน 0 รูป / ดู 242 ครั้ง )
แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการศราวุธ คำแก้ว
( จำนวน 45 รูป / ดู 1483 ครั้ง )
ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณครูคนใหม่
( จำนวน 11 รูป / ดู 342 ครั้ง )
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
( จำนวน 18 รูป / ดู 667 ครั้ง )
นเรศวรแคมป์ มินิมาราธอน
( จำนวน 3 รูป / ดู 265 ครั้ง )