Obecline
Obecline
รวมคลิปโรงเรียน
เอกสาร คู่มือ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ลิ้งค์น่าสนใจ
แบบพิมพ์ฝ่ายต่าง ๆ
รวมเชื่อมโยง
TEPE ONLINE
E MONEY
DLIT
ภาพกิจกรรม

กิจกรรมประกวดโครงงานระดับชั้น ตามโครงการ หนึ่งปี หนึ่งโครงงาน
( จำนวน 64 รูป / ดู 1092 ครั้ง )
ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2
( จำนวน 12 รูป / ดู 260 ครั้ง )
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ม.3
( จำนวน 20 รูป / ดู 628 ครั้ง )
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี ม.1
( จำนวน 57 รูป / ดู 1511 ครั้ง )
นักเรียนชั้น ม.5/1 เข้าค่ายไบโอเทค แคมป์ 16 วันที่ 14-17 ม.ค.2559ที่ ม.แม่โจ้ จ.เชียงใหม่
( จำนวน 4 รูป / ดู 266 ครั้ง )
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
( จำนวน 29 รูป / ดู 600 ครั้ง )
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ -เนตรนารี ม.2
( จำนวน 185 รูป / ดู 2655 ครั้ง )
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ปี2559 ของ กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
( จำนวน 0 รูป / ดู 185 ครั้ง )
วันครู ประจำปี 2559
( จำนวน 5 รูป / ดู 195 ครั้ง )
แสดงความขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร
( จำนวน 3 รูป / ดู 262 ครั้ง )
นายกสมาคมศิษย์เก่าพบปะและอวยพรปีใหม่คณะครู
( จำนวน 0 รูป / ดู 235 ครั้ง )
แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการศราวุธ คำแก้ว
( จำนวน 45 รูป / ดู 1438 ครั้ง )