ภาพกิจกรรม
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 45 มวยไทยสมัครเล่น ระหว่างวันที่ 9-19 ธันวาคม 2559
ดร.มนตรี คงเจริิญ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ให้เกียรติมอบรางวัล นักกีฬามวยไทยสมัครเล่น
กรรมการผู้ตัดสินจากสมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ
นักกีฬาไหว้ครูก่อนการแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่น
เลขานุการจัดการแข่งขันกีฬามวยไทย ตัวแทนกล่าวนำ คำปฎิญาณตน ก่อนการตัดสินกีฬามวยไทย
อนุกรรมการ ร่วมเป็นพิธีกรการแข่งขันกีฬามวยไทย
สุโขทัยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่น "สุโขทัยเกมส"
ครูบุญเกิด เผือกใต้ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนแกนนำระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ร่วมการแสดง "ชุดศิลปะแม่ไม้มวยไทย" ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
โล่รางวัลจากนายกสมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ มอบให้การสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทย ยอดเยี่ยม
คณะนักกีฬาร่วมเข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขัน
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่น
ผู้แทนสมาคมมวยไทยฯ และกรรมการผู้ตัดสินมวยไทยสมัครเล่นพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ
ชุดการแสดงในพิธีเปิด ของนักเรียนแกนนำ "ชุดทักษะศิลปะแม่ไม้มวยไทย"
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2559,17:17   อ่าน 370 ครั้ง