ภาพกิจกรรม
ลูกเสือ และผู้กำกับลูกเสือ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด สพม.38 วันที่ 1-3 มิถุนายน 2560
คณะผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ และลูกเสือแกนนำต้านภัยยาเสพติด
คณะผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ และลูกเสือแกนนำต้านภัยยาเสพติด
คณะผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ และลูกเสือแกนนำต้านภัยยาเสพติด
คณะผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ และลูกเสือแกนนำต้านภัยยาเสพติด
คณะวิทยากรลูกเสือ
คณะวิทยากร ผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือ เนตรนารี แกนนำต้านภัยยาเสพติด สพม.38 สุโขทัย - ตาก
ท่านรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ท่านวรินทร์ ชำนาญผา เป็นประธาน พิธีเปิดการอบรม ค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
กิจกรรมการสร้างค่ายพักแรม
ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียน นิรันดร์ ฤทธิ์ขันธ์ รับมอบธงกองลูกเสือต้านภัยยาเสพติด จากท่านรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ท่านวรินทร์ ชำนาญผา
ท่านรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ท่านวรินทร์ ชำนาญผา เป็นประธาน พิธีเปิดการอบรม ค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
พิธีเปิดประชุมกอง การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด วันที่ื 1 มิถุนายน 2560
ลูกเสือแกนนำต้านภัยยาเสพติด
ลูกเสือแกนนำต้านภัยยาเสพติด
ลูกเสือแกนนำต้านภัยยาเสพติด
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2560,13:20   อ่าน 585 ครั้ง