ภาพกิจกรรม
นิทรรศการรู้ทันควันสัญจร Know Smoking Exhibition
ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภเข้าร่วมนิทรรศการรู้ทันควันสัญจร Know Smoking  Exhibition ของ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2560,13:45   อ่าน 173 ครั้ง