ภาพกิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการการลงทะเบียนโครงการพัฒนาครูรูปแบบคบวงจร
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 38 (สุโขทัย-ตาก) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการลงทะเบียนโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร เพื่อสร้างความเข้าใจขั้นตอนในการลงทะเบียน สามารถเลือกอบรมหลักสูตร ตามความต้องการ เพื่อพัฒนาของตนเองและเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ริเริ่มโครงการจัดทำระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา โดยกำหนดให้ครูมีงบประมาณ คนละ 10,000 บาท สำหรับการลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อเข้าอบรมตามหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติในระบบ ช่วยให้ครูสามารถกำหนดประเด็นในการเพิ่มพูนทักษะอันจำเป็นต่อการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างแท้จริง
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2560,13:51   อ่าน 143 ครั้ง