ภาพกิจกรรม
5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก
5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก พิธีเปิดโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย
คณะกรรมการจัดงาน กล่าวรายงาน
ครูผู้ควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ครูบุญเกิด เผือกใต้ ครูรุจิรา คลังครง และครูนฤมล สุดเงิน
คณะนักเรียน ม.5/1 และ ม.5/2
ประธานนักเรียนและคณะร่วมปลูกต้นไม้
กิจกรรมปลูกต้นไม้
ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ในกิจกรรมทำสิ่งแวดล้อมที่ดี
คุณครูร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้กับนักเรียน
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2561,21:44   อ่าน 197 ครั้ง