ภาพกิจกรรม
เวทีถอดบทเรียน การสร้างนวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับชาติ MWT ค่าย 3 ปี 6
ทีมเยาวชน  MWT (ค่าย 3 ปี 6) ทีม  N35 ตัวแทนภาคเหนือ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์  อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ได้แก่  นายวีรภัทร  เผือกใต้  นางสาวจริยาณี  นัตตา  นางสาวเกตุสุดา  คำแสง  และครูที่ปรึกษา นางสุพิชฌาย์  นวรัตนารมย์  ได้ร่วมกันศึกษาค้นคว้าพัฒนานวัตกรรม อุปกรณ์ร้อยและตากใบยาสูบ Dry Tobacco Tools  เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ชาวไร่ยาสูบ จังหวัดสุโขทัย ให้สามารถร้อยใบยาสูบได้รวดเร็ว ปลอดภัย ประหยัดเวลาในการทำงานและงบประมาณในการจ้างคนงานมาร้อยใบยาสูบในแต่ละวัน   ได้เข้าร่วมกิจกรรมเวทีถอดบทเรียน การสร้างนวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวล้อมระดับชาติ ปี 6 ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม ถึง 2  พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 2561,12:46   อ่าน 453 ครั้ง