Obecline
Obecline
รวมคลิปโรงเรียน
เอกสาร คู่มือ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ลิ้งค์น่าสนใจ
แบบพิมพ์ฝ่ายต่าง ๆ
รวมเชื่อมโยง
TEPE ONLINE
E MONEY
DLIT
ผลงานของนักเรียน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทกายภาพ ระดับชั้น ม.ต้น
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท;วิทยาศาสตร์กายภาพ ระดับชั้น ม.ต้น งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ครั้งที่ 27  มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก  นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน  เด็กหญิงศุภกานต์  นวรัตนารมย์  เด้กชายธีรภัทร  แสงจันทร์  ครูที่ปรึกษาโครงงาน นางสุพิชฌาย์  นวรัตนารมย์
โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 2559,00:00   อ่าน 117 ครั้ง