Obecline
Obecline
รวมคลิปโรงเรียน
เอกสาร คู่มือ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ลิ้งค์น่าสนใจ
แบบพิมพ์ฝ่ายต่าง ๆ
รวมเชื่อมโยง
TEPE ONLINE
E MONEY
DLIT
ผลงานของนักเรียน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง การประโครงงานวิทยาศาสตร์ STEM ศึกษา ชั้น ม.ต้น ภาคเหนือตอนล่าง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง การประโครงงานวิทยาศาสตร์ STEM ศึกษา ระดับชั้น ม.ต้น ระดับเขตภาคเหนือตอนล่าง  ณ ศูษย์การศึกษาสะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนล่าง  โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 2559 นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน  เด็กหญิงศุภกานต์  นวรัตนารมย์  เด็กชายธีรภัทร  แสงจันทร์  เด็กชายภานุพงษ์  ทองวิจิตร นักเรียน ชั้น ม.2/1 ครูที่รปึกษาโครงงา่น  นางสุพิชฌาย์  นวรัตนารมย์
โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 2559,13:36   อ่าน 232 ครั้ง