ผลงานของนักเรียน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดโครงงาน
ที่  SSR  โครงงานพัดลมไอระเหยจากน้ำ  โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์  จังหวัดสุโขทัย  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาตอนปลาย  ในการประกวดโครงงาน"นวัตกรรมพลังงานเพื่อโลกสีเขียว 2559" (ENERGY  INNOVATION  FOR  GREEN  GLOBE 2016) ระดับภาค  เขตการประกวดภาคเหนือ วันที่ 15-17 ตุลาคม 2559  นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน  1) นางสาวขวัญจิรา  ไชยวงศ์   2) นางสาวจินตนา  พุ่มชา  3) นางสาวโชติกา  อินทนู  อาจารย์ที่ปรึกษา  1)นายวันโชค  ขวัญเมือง  2)นางสุพิชฌาย์  นวรัตนารมย์

โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 2559,00:00   อ่าน 562 ครั้ง