ผลงานของนักเรียน
รางวัลชนะเลิศประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทกายภาพ ระดับชั้น ม.ต้นสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2559 มห
รางวัลชนะเลิศประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทกายภาพ ระดับชั้น ม.ต้นสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน  เด็กหญิงศุภกานต์  นวรัตนารมย์  ชั้น ม.2/1  เด็กชายธีรภัทร  แสงจันทร์  ชั้น ม.2/1  เด็กหญิงอรทัย  พานแก้ว  ชั้น ม.2/2  ครูที่ปรึกษาโครงาน  นางสุพิชฌาย์  นวรัตนารย์  นายวันโชค  ขวัญเมือง
โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 2559,00:00   อ่าน 554 ครั้ง