ผลงานของนักเรียน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทกายภาพ ระดับชั้น ม.ต้น
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท;วิทยาศาสตร์กายภาพ ระดับชั้น ม.ต้น งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ครั้งที่ 27  มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก  นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน  เด็กหญิงศุภกานต์  นวรัตนารมย์  เด้กชายธีรภัทร  แสงจันทร์  ครูที่ปรึกษาโครงงาน นางสุพิชฌาย์  นวรัตนารมย์
โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 2559,00:00   อ่าน 545 ครั้ง