ผลงานของนักเรียน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ระดับชั
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ระดับชั้น ม.ปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ครั้งที่  27  ปี 2559 ระดับภาคเหนือตอนล่าง  มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก  นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน  นางสาวขวัญจิรา  ไชวงศ์  นางสาวจินตนา  พุ่มชา  นางสาวโชธิตา  อินทนู  ครูที่ปรึกษาโครงงาน  นายวันโชค  ขวัญเมือง  ครูที่ปรึกษาพิเศษ  ว่าที่ร้อยตรี  สุชีพ  ทองมาก
โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 2559,13:22   อ่าน 671 ครั้ง