ผลงานของนักเรียน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.ต้น
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภทสิ่งประดิษฐ์  ระดับชั้น ม.ต้น  งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปี  2559  ครูที่ปรึกษาโครงงาน  นางอำพรรณ  ใบศรี  นางรุจิรา  คลังคง
โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 2559,13:28   อ่าน 945 ครั้ง