ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 76) 28 พ.ค. 63
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 76) 28 พ.ค. 63
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 118) 28 พ.ค. 63
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 109) 28 พ.ค. 63
รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3) 02 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (รอบแรก) (อ่าน 902) 01 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (รอบแรก) (อ่าน 383) 01 พ.ค. 63
ประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารในโรงอาหาร ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 189) 28 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ การรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 552) 19 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อ่าน 114) 17 มี.ค. 63
ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายอาหาร/อาหารว่าง/เครื่องดื่ม ภายในโรงอาหารโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ประจำปีกา (อ่าน 305) 12 มี.ค. 63
ผลการจัดห้อง ม.4 ปีการศึกษา 2563 (รอบภายใน) (อ่าน 585) 11 มี.ค. 63
ประกาศผลการคัดเลือกครูต่างชาติ (อ่าน 149) 10 มี.ค. 63
คำสั่งรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 (อ่าน 545) 05 มี.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (เอกดนตรีสากล) (อ่าน 196) 20 ก.พ. 63
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างสอนภาษาอังกฤษ (ครูต่างชาติ) (อ่าน 108) 18 ก.พ. 63
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 80) 13 ก.พ. 63
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง(เอกดนตรีสากล) (อ่าน 325) 11 ก.พ. 63
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562 (8-10 มกราคม 2563) (อ่าน 225) 06 ม.ค. 63
ตารางติว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 292) 01 พ.ย. 62
ตารางติว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 282) 01 พ.ย. 62
ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ข้อมูลปรับใช้วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2562 (อ่าน 545) 27 ต.ค. 62
ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ข้อมูลปรับใช้วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.256 (อ่าน 518) 27 ต.ค. 62
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปี 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสพม.38สุโขทัย กลุ่ม2 (อ่าน 1454) 09 ก.ย. 62
คำสั่งศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ประจำปี 2562 (อ่าน 370) 30 ส.ค. 62
ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1594) 03 พ.ค. 62
ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1331) 03 พ.ค. 62
ประกาศรับสมัครครูต่างชาติ (อ่าน 556) 22 เม.ย. 62
ประกาศผลการคัดเลือกเป็นครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ (อ่าน 588) 29 มี.ค. 62
ประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 930) 26 มี.ค. 62
ประกาศรับนักเรียน 2562 (อ่าน 616) 20 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (อ่าน 517) 20 มี.ค. 62
ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ภายในโรงอาหารโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ประจำ (อ่าน 729) 13 มี.ค. 62
ประกาศรับสมัครครูต่างชาติ (อ่าน 345) 11 มี.ค. 62
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (อ่าน 370) 06 มี.ค. 62
ปกบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของข้าราชการครู (อ่าน 359) 26 ก.พ. 62
รายละเอียดแข่งขันทักษะความสามารถงานเปิดโลกวิชการ SSR Open House สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท (อ่าน 461) 22 ม.ค. 62
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 318ล/55-ก (อ่าน 421) 14 ธ.ค. 61
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิก เลขที่ 2/2562 (อ่าน 386) 14 ธ.ค. 61
รายละเอียดราคากลางก่อสร้างอาคารเรียน 318ล/55ก(นอกเขตแผ่นดินไหว) (อ่าน 550) 14 ธ.ค. 61