ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ข้อมูลปรับใช้วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2564 (อ่าน 69) 17 มิ.ย. 64
ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ข้อมูลปรับใช้วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2564 (อ่าน 41) 17 มิ.ย. 64
รายชื่อนักเรียน 1/2564 (15 มิย 64) (อ่าน 113) 15 มิ.ย. 64
ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายอาหาร/อาหารว่าง/เครื่องดื่ม ภายในโรงอาหารโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) (อ่าน 31) 14 มิ.ย. 64
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 48) 02 มิ.ย. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (เอกภาษาจีน) (อ่าน 145) 11 พ.ค. 64
ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1068) 07 พ.ค. 64
ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1479) 07 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (เอกภาษาจีน) (อ่าน 137) 05 พ.ค. 64
เปลี่ยนแปลงวันสอบวัดความรู้พื้นฐาน ประกาศผล รับมอบตัวลงทะเบียนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 153) 05 พ.ค. 64
ประกาศขอให้ชะลอการมารับวุฒิการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 244) 23 เม.ย. 64
ประกาศเปลี่ยนแปลงวิธีการรับนักเรียนและวันสอบวัดความรู้พื้นฐาน ประกาศผล รับมอบตัวลงทะเบียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 268) 21 เม.ย. 64
ประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารในโรงอาหาร โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 307) 08 เม.ย. 64
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (เอกภาษาจีน) (อ่าน 272) 05 เม.ย. 64
ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายอาหาร/อาหารว่าง/เครื่องดื่ม ภายในโรงอาหารโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 186) 31 มี.ค. 64
รายงาน PLC63 (อ่าน 144) 30 มี.ค. 64
ประกาศกำหนดปิดเปิดภาคเรียน (อ่าน 278) 19 มี.ค. 64
ประกาศรับนักเรียนม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1138) 19 มี.ค. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา2563 (อ่าน 161) 09 มี.ค. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง(เอกดนตรีสากล) (อ่าน 189) 16 ก.พ. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเ (อ่าน 205) 12 ก.พ. 64
ประกาศโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ เรื่อง รูปแบบการเรียนการสอนชดเชย (อ่าน 169) 11 ก.พ. 64
ประกาศโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (อ่าน 370) 03 ก.พ. 64
คำสั่งคุมสอบกลางภาคเรียน2/2563 (อ่าน 341) 14 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ เรื่อง ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 181) 05 ม.ค. 64
รายชื่อนักเรียน2/2563 (อ่าน 579) 14 ธ.ค. 63
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว สอนภาษาอังกฤษ (ครูชาวต่างชาติ) (อ่าน 269) 25 พ.ย. 63
ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 624) 22 พ.ย. 63
ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 664) 22 พ.ย. 63
ตารางสอบปลายภาค 1/2563 (อ่าน 580) 03 พ.ย. 63
คำสั่งคุมสอบปลายภาค1/2563 (อ่าน 344) 03 พ.ย. 63
ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ปรับใช้วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2563 (อ่าน 677) 08 ก.ย. 63
ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ปรับใช้วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2563 (อ่าน 676) 08 ก.ย. 63
รายชื่อนักเรียน1/63 (อ่าน 1137) 30 ก.ค. 63
บันทึกข้อความจัดสอบและรายงานผลสอบกลางภาค1/63 (อ่าน 925) 23 ก.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 399) 18 ก.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (อ่าน 392) 16 ก.ค. 63
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างสอนภาษาอังกฤษ (ครูต่างชาติ) (อ่าน 637) 11 ก.ค. 63
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 506) 09 ก.ค. 63
ประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารในโรงอาหาร ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) (อ่าน 357) 26 มิ.ย. 63