ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางติว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 160) 01 พ.ย. 62
ตารางติว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 177) 01 พ.ย. 62
ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ข้อมูลปรับใช้วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2562 (อ่าน 317) 27 ต.ค. 62
ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ข้อมูลปรับใช้วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.256 (อ่าน 298) 27 ต.ค. 62
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปี 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสพม.38สุโขทัย กลุ่ม2 (อ่าน 1377) 09 ก.ย. 62
คำสั่งศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ประจำปี 2562 (อ่าน 299) 30 ส.ค. 62
ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1249) 03 พ.ค. 62
ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1477) 03 พ.ค. 62
ประกาศรับสมัครครูต่างชาติ (อ่าน 436) 22 เม.ย. 62
ประกาศผลการคัดเลือกเป็นครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ (อ่าน 531) 29 มี.ค. 62
ประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 860) 26 มี.ค. 62
ประกาศรับนักเรียน 2562 (อ่าน 539) 20 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (อ่าน 459) 20 มี.ค. 62
ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ภายในโรงอาหารโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ประจำ (อ่าน 631) 13 มี.ค. 62
ประกาศรับสมัครครูต่างชาติ (อ่าน 311) 11 มี.ค. 62
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (อ่าน 332) 06 มี.ค. 62
ปกบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของข้าราชการครู (อ่าน 315) 26 ก.พ. 62
รายละเอียดแข่งขันทักษะความสามารถงานเปิดโลกวิชการ SSR Open House สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท (อ่าน 409) 22 ม.ค. 62
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 318ล/55-ก (อ่าน 364) 14 ธ.ค. 61
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิก เลขที่ 2/2562 (อ่าน 354) 14 ธ.ค. 61
รายละเอียดราคากลางก่อสร้างอาคารเรียน 318ล/55ก(นอกเขตแผ่นดินไหว) (อ่าน 422) 14 ธ.ค. 61
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (อ่าน 447) 31 ต.ค. 61
ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ข้อมูลปรับใช้วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.256 (อ่าน 495) 25 ต.ค. 61
ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ข้อมูลปรับใช้วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2561 (อ่าน 570) 25 ต.ค. 61
แบบฟอร์มขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2562 (อ่าน 1823) 22 ต.ค. 61
ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1151) 19 ต.ค. 61
ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1555) 19 ต.ค. 61
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (อ่าน 488) 20 ส.ค. 61
ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (อ่าน 498) 20 ส.ค. 61
แบบบันทึกส่งใช้เงินยืม (อ่าน 473) 02 ก.ค. 61
แบบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (อ่าน 579) 02 ก.ค. 61
รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (อ่าน 562) 27 มิ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (อ่าน 577) 25 มิ.ย. 61
สัญญายืมเงิน (อบรมคูปองครู) (อ่าน 731) 13 มิ.ย. 61
บันทึกขออนุมัติไปราชการ (คูปอง) (อ่าน 525) 12 มิ.ย. 61
แนวปฏิบัติการเบิกจ่าย/ยืมเงิน อบรมคูปองครู (อ่าน 492) 12 มิ.ย. 61
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (อ่าน 467) 11 มิ.ย. 61
ปก ID Plan (อ่าน 2638) 06 มิ.ย. 61
แบบฟอร์ม ID Plan (อ่าน 506) 23 พ.ค. 61
ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2561 (อ่าน 988) 05 พ.ค. 61