ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การแข่งขันกีฬา Sports Hero แห่งชาติ ระดับประเทศ
ชื่อนักเรียน : นายณัฐวุฒิ แย้มแขนง ผู้ฝึกสอน ครูบุญเกิด เผือกใต้
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2560,23:40   อ่าน 256 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การแข่งขันกีฬา Sports Hero แห่งชาติ ระดับประเทศ
ชื่อนักเรียน : นายณัฐวัฒน์ ตุ้มบุตร ผู้ฝึกสอน ครูบุญเกิด เผือกใต้
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2560,10:35   อ่าน 245 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน มวยไทยสมัครเล่น กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33
ชื่อนักเรียน : นางสาววิลาวัลย์ อิ่มขุนทอง ผู้ฝึกสอน ครูบุญเกิด เผือกใต้
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 2560,22:31   อ่าน 312 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน มวยสากลสมัครเล่น กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31 ระดับประเทศ
ชื่อนักเรียน : นายธนากร สร้อยฉิม ผู้ฝึกสอน ครูบุญเกิด เผือกใต้
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2559,20:05   อ่าน 670 ครั้ง