Obecline
Obecline
รวมคลิปโรงเรียน
เอกสาร คู่มือ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ลิ้งค์น่าสนใจ
แบบพิมพ์ฝ่ายต่าง ๆ
รวมเชื่อมโยง
TEPE ONLINE
E MONEY
DLIT
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : โล่รางวัลเกียรติยศ จากสมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ
ชื่ออาจารย์ : นายบุญเกิด เผือกใต้
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 2560,23:48  อ่าน 86 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทครูผู้สอน มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่ออาจารย์ : นายบุญเกิด เผือกใต้
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 2560,22:27  อ่าน 104 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แนวการทดลองในอวกาศ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเรวดี เพ็ญศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 2559,10:05  อ่าน 250 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน แรงตึงผิว
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเรวดี เพ็ญศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 2559,10:02  อ่าน 239 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กำหนดการจัดการเรียนรู้30204
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเรวดี เพ็ญศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 2559,09:57  อ่าน 206 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กำหนดการจัดการเรียนรู้31104
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเรวดี เพ็ญศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 2559,09:55  อ่าน 229 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
ชื่ออาจารย์ : นายบุญเกิด เผือกใต้
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 2559,22:19  อ่าน 1019 ครั้ง
รายละเอียด..