รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ปริญ คงกระพันธ์ (เต้)
ปีที่จบ : 42   รุ่น : 35
อีเมล์ : parin.khongkrapan@gmail.com
เว็บไซต์ : -
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตำแหน่ง : อาจารย์
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

วันที่บันทึกข้อมูล : 12 เม.ย. 2560,08:27 น.   หมายเลขไอพี : 27.145.176.26


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล