Obecline
Obecline
รวมคลิปโรงเรียน
เอกสาร คู่มือ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ลิ้งค์น่าสนใจ
แบบพิมพ์ฝ่ายต่าง ๆ
รวมเชื่อมโยง
TEPE ONLINE
E MONEY
DLIT
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 302 คน
ชื่อ-นามสกุล : รพีภรณ์ คำพันธ์ (นะโม)
ปีที่จบ : 59   รุ่น : 53
ที่อยู่ : 182 ม.9 ต.ทับผึ้ง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
เบอร์มือถือ : 0873563776
อีเมล์ : rapeeporn60@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ณัฐพล พูลมณี (บาส)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 48
ที่อยู่ : 58 ม.7 ต.วังทอง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
เบอร์มือถือ : 0897075832
อีเมล์ : Nattapon167@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ชลลเา อาวร (มิ้น)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 53
ที่อยู่ : 3/1 หมู่6 ต.บ้านซ่าน อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
เบอร์มือถือ : 0956396434
อีเมล์ : chonladamint09@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภณัฐ(พิเชษฐ์) ดิลกคุณธรรม (ต้อย)
ปีที่จบ : 2532   รุ่น : 24,25
ที่อยู่ : 99/3 หมู่บ้านขวัญนคร ถ.ราชดำเนิน2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์มือถือ : 091 839 4762
อีเมล์ : krutoysmile@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายอะลาม ครุฑจู (ลาม)
ปีที่จบ : 2532   รุ่น : 25
ที่อยู่ : 41/140 หมู่2 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
เบอร์มือถือ : 0812397025
อีเมล์ : larm_kt@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ธรรดร ชาญสุวรรณ (ป๊อปอาย)
ปีที่จบ : 42   รุ่น : 35
ที่อยู่ : ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
เบอร์มือถือ : 0910298787
อีเมล์ : Pmt_55@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญฤทธิ์ อยู่คร (เอ)
ปีที่จบ : 2543   รุ่น : 39
ที่อยู่ : 48/1หมู่2ตำบลวังลึก
เบอร์มือถือ : 0862172706
อีเมล์ : nong-a1@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : จิราภรณ์ ท้วมจอก (หนิง)
ปีที่จบ : 42   รุ่น : 35
ที่อยู่ : ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : ningjaja@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : วาสนา บุตรบุญ (โบ)
ปีที่จบ : 2542   รุ่น : 35
ที่อยู่ : 53/2 ม.6 ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : wasana_54@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สนธยา คมขำ (หนุ่ม)
ปีที่จบ : 2542   รุ่น : 35
ที่อยู่ : ต.ปากน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : blackburn_jr@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ปริญ คงกระพันธ์ (เต้)
ปีที่จบ : 42   รุ่น : 35
ที่อยู่ : ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : parin.khongkrapan@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สันติ เกตุเกิด (มด)
ปีที่จบ : 42   รุ่น : 35
ที่อยู่ : ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : santik@ttei.toshiba.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม