Obecline
Obecline
รวมคลิปโรงเรียน
เอกสาร คู่มือ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ลิ้งค์น่าสนใจ

แบบพิมพ์ฝ่ายต่าง ๆ
รวมเชื่อมโยง
TEPE ONLINE
E MONEY
DLIT
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 299 คน
ชื่อ-นามสกุล : สุรพงศ์ บางทวี (เจ๊าะแจ๊ะ)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 53
ที่อยู่ : 62/2 ม.14 ต.เกาะตาเลี้ยง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
เบอร์มือถือ : 0882469280
อีเมล์ : bangtawee0.1@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ศิวพร นาคมี (ดรีม)
ปีที่จบ : 2560   รุ่น : 53
ที่อยู่ : 32 ม.2 ต.บ้านซ่าน อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
เบอร์มือถือ : 0960841682
อีเมล์ : sweet_dream41@msn.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : น.ส สุปรียา พุ่มกลับ (แพรว)
ปีที่จบ : 2560   รุ่น : 53
ที่อยู่ : 22/2 ม.4 ต.บ้านไร่
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : Supreeya1102@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : น.ส สุปรียา พุ่มกลับ (แพรว)
ปีที่จบ : 2560   รุ่น : 53
ที่อยู่ : 22/2 ม.4 ต.บ้านไร่
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : Supreeya1102@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ภรณ์ทิพย์ รูปดี (แอล)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 53
ที่อยู่ : 10/1 ม.6 ต.วังใหญ่ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
เบอร์มือถือ : 0906804354
อีเมล์ : pornthip.lla300641@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววราภรณ์ กันเนียม (มิ้งค์)
ปีที่จบ : 2560   รุ่น : 53
ที่อยู่ : 47/2 ม.8 ต.วังทอง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
เบอร์มือถือ : 0906978623
อีเมล์ : Waraporn8623@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวแคทรียา สุขสม (ปูเก้)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 53
ที่อยู่ : 59/1 ม.2 ต.วังใหญ่ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
เบอร์มือถือ : 0617989304
อีเมล์ : Puka41@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายวัฒนะ แสงศรี (ออม)
ปีที่จบ : 2560   รุ่น : 53
ที่อยู่ : 175/4 ม.3 ต.ทับผึ้ง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
เบอร์มือถือ : 0827678287
อีเมล์ : aom23.am@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจุฬาลักษณ์ ปานเกตุ (เมย์)
ปีที่จบ : 59   รุ่น : 53
ที่อยู่ : 38/1 หมู่ 6 ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
เบอร์มือถือ : 0947536983
อีเมล์ : mayjulalak02@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเต็มสิริ พรมพุก (เต็ม)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 53
ที่อยู่ : 3/2 หมู่ 5 ต.เกาะตาเลี้ยง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
เบอร์มือถือ : 0918416924
อีเมล์ : temtem-temsiri@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิรัชฎา เรืองอุไร (นาง)
ปีที่จบ : 2560   รุ่น : 53
ที่อยู่ : 45/1 ม.3 ต.วัดเกาะ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
เบอร์มือถือ : 0932867570
อีเมล์ : nongnangpat@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพัชราพรรณ ศรีชู (แพรว)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 53
ที่อยู่ : 100/4 หมู่5 ต.วัดเกาะ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
เบอร์มือถือ : 0947421046
อีเมล์ : mynameisexo2014@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม